تنظیم مشعل و سرویس موتورخانه

تنظیم مشعل و سرویس موتورخانه می‌تواند مصرف گاز ساختمان را به میزان ۵% کاهش دهد.

مشعل وسیله‌ای برای انتقال نهایی سوخت مایع یا گاز به همراه هوا، به اتاق اشتعال دیگ یا هر دستگاه دیگر مصرف کننده سوخت، و احتراق و کنترل آن می باشد. مشعل‌ها، موتور احتراق بویلرها هستند. مشعل ها با ظرفیت های کاری متفاوت به کار برده می‌شوند. جهت بهبود کارایی آن‌ها و افزایش راندمان موتورخانه ها، تنظیم مشعل و عیب یابی آن ها انجام می شود. از آن جائیکه کارائی صحیح موتورخانه ها حدود ۵ درصد صرفه جویی انرژی را به همراه خواهد داشت، عملکرد صحیح مشعل به عنوان یکی از مهم ترین اجزای موتورخانه حائز اهمیت می‌باشد و می بایست به صورت پیوسته و فصلی تصحیحات لازم اعمال شود.

معاینه فنی موتورخانه‌ها، روشی بسیار سودمند برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی می‌باشد. استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان الزامات مورد نیاز در این حوزه را به شرح زیر تعریف نموده‌اند.

 •  بررسی کامل ساختمان موتورخانه و اجزای آن و تنظیم شناسنامه موتورخانه
 • آنالیز محصولات احتراق خروجی از دودکش با دستگاه آنالایزر گاز و مقایسه آن با استاندارد
 • تنظیم دقیق مشعل به منظور کاهش مصرف سوخت و گازهای آلاینده هوا
 • اندازه‌گیری و متعادل نمودن قدرت مکش دودکش به منظور بالا بردن راندمان دیگ
 • تهیه گزارشی از مشکلات موتورخانه و اجزای قید شده در این استاندارد و روشهای بهبود
 معاینه فنی دوره‌ای موتورخانه شامل ۳ مرحله اصلی می‌باشد:
 • بازبینی عملکرد سیستم مولد انرژی شامل:
 1. بازبینی خط سوخت رسانی
 2.  تنظیم مشعل
 3. بررسی وضعیت دودکش
 • تکمیل شناسنامه فنی موتورخانه با استفاده از مشاهدات، اندازهگیری‌ها و آنالیزها
 • تکمیل گزارش اقدامات دوره ای موتورخانه با استفاده از نتایج مراحل قبلی