سیستم مدیریت انرژی ساختمان (BEMS)

سیستم های مدیریت انرژی ساختمان (BEMS) سیستم های یکپارچه و کامپیوتری هستند که برای نظارت و کنترل واحد های خدمات ساختمانی مرتبط با انرژی مانند سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)، روشنایی، سیستم های برق و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم های مدیریت انرژی ساختمان در واقع مدیریت سیستم های تاسیساتی مبتنی بر کامپیوتر هستند که خدمات فنی ساختمان و مصرف انرژی وسیله های برقی که در ساختمان تعبیه شده اند را کنترل، نظارت، اندازه گیری و بهینه سازی می کنند. سیستم مدیریت انرژی ساختمان، تاسیسات ساختمانی اعم از روشنایی، گرمایش، تهویه مطبوع  (HVAC)و تجهیزات اتاق ها را به یکدیگر مرتبط ساخته تا یک پلت فرم مجزا و مرکزی برای مدیریت مصرف انرژی ساختمان ایجاد کند. علاوه بر این این امکان را فراهم می سازد تا کاربران از راه دور عملیات کنترل و نظارت را بر کلیه این فرایندها داشته باشند. BEMS با اندازه گیری، محاسبه و نظارت بر این فعالیت ها، داده های انرژی را تلفیق کرده و در ابتدا برای طراحان و جریان تاسیسات و در نهایت مدیران ساختمان یا سازمان این فرصت را فراهم می سازد تا نگاه دقیقی به مصرف انرژی ساختمان یا سازمان خود داشته باشند. یک  BEMS قادر است مشکلات پیرامون مصرف انرژی در ساختمان را تشخیص دهد و تعیین می کند که در چه مکانی می توان با صرفه جویی در مصرف انرژی، بازده انرژی کل ساختمان را ارتقا بخشیده و انتشار کربن را به حداقل رسانید.

ساختمان های کوچک ممکن است کنترل های مستقلی برای سیستم های انرژی داشته باشند، اما در ساختمان های بزرگتر و پیچیده تر، محل هایی با تعدادی ساختمان و یا سازمان هایی با ساختمان هایی در محل های مختلف،با ادغام سیستم ها با استفاده از یک سیستم مدیریت انرژی واحد،و کنترل بیشتر می توانند امکان صرفه جویی قابل توجهی را به وجود آورند .نکته : با گذر زمان  BEMS های ساده ی در حال توسعه حتی برای کوچکترین ساختمان ها نیز مناسب هستند.

BEMS امکان نظارت از راه دور در زمان واقعی (همزمان) و کنترل یکپارچه ی طیف وسیعی از سیستم های متصل را فراهم می کند، به این ترتیب امکان نظارت بر روش های عملکرد، استفاده از انرژی، شرایط محیطی و غیره فراهم می شود و ساعت های کار، تعیین اهداف و غیره در جهت بهینه سازی عملکرد و رفاه ، تنظیم می شوند. BEMS همچنین می تواند در برخی موارد مشکلات را پیش بینی کرده و به برنامه های تعمیر و نگهداری از طریق الارم ها اطلاع رسانی کند. آنها امکان نگهداری سوابق عملکرد در گذر زمان را به وجود می آورند، امکان سنجیدن عملکرد نسبت به ساختمان ها و یا محل های دیگر را فراهم می کنند و به نوشتن گزارش خودکار کمک می کنند.

از مهمترین ویژگی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • ارتقای مدیریت ساختمان
 • کاهش مصرف و  هزینه های انرژی
 • نظارت بر ضریب توان، محاسبات مرتبط با مصرف انرژی
 • نظارت بر بسامد و نوسانات مرتبط به جریان مصرفی
 • تشخیص سریع مشکلات مرتبط با توزیع انرژی
 • مجهز به سیستم هشدار دهنده
 • شناسایی زودهنگام مسائل مرتبط با تعمیر و نگهداری سیستم
 • کاهش هزینه تعمیر و نگهداری به وسیله اخطارهای زمانبندی شده
 • ذخیره داده های مرتبط به تراز دوره، مصرف انرژی فعلی و پیشین
 • استفاده از داده های ذخیره شده برای تصمیم گیری های مناسب در خصوص فعالیت های انرژی
 • کاهش انتشار کربن و آلاینده‌های زیست محیطی