بهینه سازی انرژی در کولر آبی

کولر آبی راندمان بالا تا ۳۰% مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

برج خنک کننده

برج خنک کننده یکی از مهمترین تجهیزات جانبی در سیستم سرمایش مرکزی چ…

کنترل هوشمند چیلر تراکمی

استفاده از چیلرهای تراکمی به عنوان سیستم سرمایشی مرکزی ساختمانه…

تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان

بهره‌‌وری انرژی که میتوان به آن استفاده بهره‌‌ورانه از انرژی نیز گفت ، کاس…

تعمیر و نگهداری موتورخانه ساختمان

موتورخانه‌های ساختمان که عموما در پایین ترین بخش یک ساختمان قرا…

روش های اصولی تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی طبق اصول خاصی انجام می­شود و هدف از ای…

تعمییر و نگهداری چیلر جذبی

همانطور که خرید و استفاده از چیلر جذبی از اهمیت زیادی برخورد…