Image
من آشا هستم. قورباغه‌ کوچکی که دیگر کمتر در گوشه و کنار شهرها، روستاها و آبادیها دیده می شود. تخریب محیط زیست، هوای آلوده، گسترش زباله ها و هزاران دلیل دیگر باعث شده که محیط زندگی ما کوچکتر شود. ما قورباغه ها به شدت به پاکیزگی محیط زیست حساس هستیم و تغییر شرایط زیستی باعث از بین رفتن ما می شود، ما از اولین گونه جانوران هستیم که نمی توانیم به زندگی در محیطهای آلوده و غیر طبیعی ادامه دهیم.  
من دوستدار محیط زیست هستم، شاید کوچک باشم ولی آمده ام با کمک نسل آینده، گامهای بزرگی برای کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست بردارم. من مسابقات و کمپینهای مختلفی جهت کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست بمنظور جلب مشارکت کودکان و نوجوانان برگزار می کنم و از حمایت شما دوستان عزیز به نحو شایسته ای قدردانی خواهم کرد.
کمپینهایی که من برگزار می کنم از نقاشی و داستان نویسی و ساخت کاردستی در حوزه صرفه جویی انرژی و محیط زیست گرفته تا مقالات علمی و اقدامات عملی در ساختمان محل زندگی و مدرسه شما دوستان عزیزم و دستیابی به صرفه جویی مصرف انرژی می باشد.
مرا کمک کنید که دوباره درکنار شما دیده شوم.
Type & Press Enter
Type & Press Enter