سیستم رسوب زدا الکترومغناطیسی برای موتورخانه

 یکی از دلایل اصلی خرابی در سیستم های گرمایش و سرمایش نظیر پکیج و شوفاژ تشکیل رسوب ناشی از سختی آب است که عدم مقابله با آن باعث پیشروی خوردگی در سیستم می شود.

آب حاوی نمک هایی همچون کلسیم، منیزیم و منگنز است که باعث سختی آب می شوند این آب سخت می تواند تاثیر زیادی در خرابی تاسیسات موتور خانه داشته باشد. برای حل این مشکل از رسوب زدا ها استفاده می شود. به طور کلی سه نوع رایج رسوب گیر وجود دارد که عبارت اند از: رسوب گیر رزینی، الکترونیکی و مغناطیسی. مورد اول رسوب های ایجاد شده را از بین می برد و دو نوع دیگر مانع از تشکیل رسوب می شود.

  • سختی گیر رزینی

 نحوه عملکرد رسوب گیر زینی به این صورت است که از طریق تبادل یونی، یون های موجود در آب را بعد از عبور از رزین جذب می کند و یون سدیم خود را با آن ها مبادله می کند به این ترتیب آبی که سختی اش گرفته شده از رسوب گیر خارج می شود. بدیهی است که این نوع رسوب گیر بعد از مدتی از این یون ها اشباع شده و به احیا نیاز خواهد داشت که این عمل می تواند از طریق عبور آب نمک از رزین انجام شود.

  • رسوب زدا مغناطیسی و الکترونیکی

امروزه رسوب زدا های مغناطیسی و الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. نحوه عملکرد این دو نوع یکسان است و به این صورت است که با اعمال ميدان الكترومغناطيسي بر آب، مانع از ایجاد رسوب در ديواره لوله ها و سایر تجهیزات موتورخانه می شود بنابراین این دستگاه رسوب را از بین نمی برد بلکه از ایجاد رسوب جلوگیری می کند بدون اینکه تغيير شيميايي در آب ایجاد کند. در واقع در این روش ها، آب از ميان یک ميدان الكترومغناطيسی متغير عبور مي كند و ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده با برخورداری از پهناي باند و انرژي مناسب، ذرات يوني موجود در آب را به صورت بلورهاي خنثي و معلق درآورده و مانع از تشکیل رسوب توسط آن بر روي سطوح و جداره ها مي شود. تفاوت نوع مغناطیسی و الکترونیکی در این است که نوع الكتريكي عملکردش تقریبا مستقل از سرعت آب است در حالیکه نوع مغناطيسي عملكردي كاملا متناسب با سرعت آب دارند.

  • مزایای استفاده از رسوب گیر

Type & Press Enter
Type & Press Enter