درایو کنترل دور فن برج خنک کننده

برج خنک کننده، سیستم با مدار بسته می­باشد که آب مورد نیاز در سیستم تهویه مطبوع ساختمان (مانند چیلر) را تا دمای مشخصی خنک کرده و به گردش در می آورد.

فن برج از جمله اجزای اصلی و مهم برج خنک کننده می­باشد که تأثیر بسزایی در کارکرد برج دارد. از این رو به منظور بهبود کارایی و افزایش طول عمر برج خنک کننده، نگه­داری و سرویس فن برج باید مورد توجه واقع شود. یکی از عوامل موثر در بهبود کارکرد برج و کاهش مصرف انرژی توسط برج خنک کننده، تنظیم دمای آب خروجی و عملکرد الکتروموتور فن برج می ­باشد.

استفاده از اینورتر بر روی فن برج خنک کننده با تنظیم سرعت فن باعث کاهش انرژی مصرفی و بهبود کارکرد برج می­شود. به عبارتی در بکارگیری اینورتر بر روی فن برج، دستور کارکرد فن بواسطه سیگنال دریافتی از سنسور دمایی به کار رفته در لوله آب خروجی از برج خنک کننده صادر می­شود. در تنظیم کارکرد اینورتر نصب شده، یک بازه دمایی حداقل و حداکثر برای آب خروجی تعریف می­شود که سرعت دور فن در این بازه متغیر خواهد بود. به عبارتی با افزایش دمای آب خروجی سرعت دور فن افزایش می­ یابد و با کاهش دمای آب تا دمای مورد نظر، سرعت دور فن کاهش می ­یابد.

در حالت کلی استفاده از اینورتر در برج خنک کننده دارای مزایای زیر است؛
  • کنترل دقیق و پیوسته دمای آب خروجی و ثابت نگه داشتن دما با تغییر شرایط آب و هوایی
  • تنظیم سرعت فن برج در طول شبانه روز و فصول مختلف سال و در نتیجه کاهش در مصرف انرژی برج خنک کننده
  • افزایش طول عمر الکتروموتور بواسطه حذف قطع و وصلی­های پی در پی
  • کاهش میزان آب مصرفی در برج خنک کننده بواسطه کاهش دور فن و کاهش میزان تبخیر
  • جلوگیری از وارد شدن شوک به سیستم در حین شروع به کار و توقف الکتروموتور فن
  • جلوگیری از وارد شدن شوک و خسارت به سیستم برق رسانی