عایقکاری ساختمان

با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی به منظور افزایش بهره ­وری در ساختمان ها، مدیریت مصرف انرژی امری ضروری می­باشد.

انرژی مورد نیاز به منظور ایجاد آسایش و رفاه در فصول سرد و گرم سال در ساختمانهای مسکونی و اداری، بخش قابل توجهی از میزان کل انرژی مصرفی ساختمان را در بر می­گیرد. که با توجه به تبادل حرارتی فضای داخلی ساختمان و محیط بیرونی، عایقکاری ساختمان با کاهش تبادل حرارتی، یکی از راهکارهای مهم و موثر در مدیریت مصرف انرژی در ساختمان می­باشد. به عبارتی می­توان گفت بدون عایقکاری مناسب ساختمان، اجرای راهکارهای دیگر به منظور مدیریت مصرف انرژی نتیجه مطلوبی نخواهند داشت، زیرا بخش قابل توجهی از انرژی از طریق تبادل حرارتی فضای داخلی و محیط بیرونی ساختمان اتلاف می­شود. در صورتی که استفاده از عایقهای حرارتی، با کاهش تبادل حرارتی، می تواند دمای فضای درونی ساختمان را در فصل سرما ۵ درجه سانتیگراد گرم­تر کرده و در فصل تابستان نیز تا ۱۰ درجه سانتیگراد خنک­تر نگه دارد. همین امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه انرژی مصرفی ساختمان می­شود.

روش عایقکاری، نوع عایق و هزینه عایقکاری بستگی به وضعیت جدارها و نمای خارجی ساختمان داشته و برای ساختمان های احداث شده و در حال احداث متفاوت می­باشد. بطوریکه می­توان گفت هزینه عایقکاری در حین احداث ساختمان کم­تر از عایقکاری پس از احداث کامل ساختمان می­باشد. در حالت کلی، عایقکاری را می­توان در قسمت خارجی و یا در قسمت داخلی جدارهای ساختمان انجام داد. در حالتی که عایقکاری در قسمت خارجی جدارهای ساختمان انجام شود، گرمایش و یا سرمایش فضای داخلی ساختمان، باعث تغییرات دمایی دیوار می­شود. در این حالت در صورت تغییر دمایی در فضای داخلی ساختمان، تبادل حرارتی بین دیوار و هوای فضای داخل ساختمان انجام می­شود.  در صورتی که با انجام عایقکاری در قسمت داخلی جدار، تغییرات دمایی در فضای درونی تاثیری در تغییرات دمایی دیوار نخواهد داشت. استفاده از این روش اغلب در ساختمانهای اداری کاربرد دارد و باعث تسریع در ایجاد تغییرات دمایی در فضای درونی ساختمان می­شود. با این حال در عایقکاری ساختمانهای احداث شده، عایقکاری اغلب در قسمتی از جدار که نیاز به تعمیرات و بازسازی داشته باشد انجام می­شود.

از جمله عایق­های متداول مورد استفاده در جدارها، کف و سقف می­توان پشم سنگ، پشم شیشه و پلی استایرن (XPS) را نام برد.