پمپاژ با سرعت متغیر، که نتیجه استفاده از اینورتر است در کاهش هزینه های پمپاژ کل به ویژه در سیستم هایی با رنج گسترده، مؤثر است. پمپ ها به صورت گسترده در بخش های مختلف کاربرد دارند و حدود ۱۰٪ – ۴۰٪ برق را مصرف می کنند.

به طور کلی بارها به دو گروه گشتاور ثابت و متتغیر تقسیم می شوند بارهای گشتاور متغیر که شامل پمپ ها و فن می شوند پتانسیل بیشتری برای صرفه جویی در مصرف انرژی دارند. این امر با به کار گرفتن اینورتر یا همان درایو حاصل می شود.

یکی از موانع استفاده از این روش قیمت خود اینورتر است در واقع به دلیل هزینه بالای اینورتر همه پمپ ها به آن مجهز نیستند. این در حالی است دوره بازگشت سرمایه کوتاه است و هزینه اولیه با هزینه ناشی از ذخیره انرژی جبران خواهد شد.

 در گذشته به دلیل نبود تکنولوژی لازم نظیر قطعات الکترونیک صنعتی به ناچار از روش هایی مثل راه اندازی با مقاومت راه انداز، تغییر تسمه فولی، دالاندر و … استفاده می شد ولی با رشد تکنولوژی و با توجه به این اصل که با افزایش ولتاژ و فرکانس، سرعت گردش‌(RPM) نیز افزایش می یابد از اینورتر برای تنظیم سرعت در پمپ ها زمانی که به سرعت کامل نامی سیستم نیاز نباشد، استفاده شد که باعث ساده تر شدن سیستم راه اندازی در مقایسه با قبل شد. به طور کلی می توان ۴ روش برای کنترل جریان پمپ در صنعت نام برد که عبارت اند از: A. شیرهای کنترلی‌ (Throttling) و B. شیرهای بای پس (C  (Bypassing. کنترل روشن-خاموش (On-off control) و D. کنترل با اینورتر (Inverter). به دلیل مزایایی که اینورتر دارد استفاده از آن بر روش های دیگر ترجیح داده می شود.

در پمپ ها و فن ها دبی با سرعت ولی توان مصرفی با مکعب سرعت تناسب دارد، یعنی حتی یک کاهش کوچک در سرعت باعث صرفه جویی بالایی در انرژی خواهد شد برای مثال با کاهش دور موتور به میزان ۵۰%،  توان مصرفی لازم به ۱۲.۵% خواهد رسید و این به معنی ۸۷.۵% صرفه جویی در انرژی است بدیهی است که عدم تناسب دبی و دور موتور با مقدار واقعی لازم، علاوه بر مصرف بی مورد انرژی استهلاک تجهیز را نیز افزایش می دهد.

مزایای استفاده از اینورتر:
 •  صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی و ذخیره آن تا ۵۰% و در نتیجه کاهش هزینه‌ها
 •  افزایش عمر مفید قطعات مکانیکی به دلیل کاهش ضربه های مکانیکی
 •  عدم نیاز به قطع‌ و وصل برق اصلی
 •  ایجاد محافظت در مقابل اضافه ‌بار
 •  بهبود قابلیت اطمینان سیستم
 •  نیاز کمتر به برنامه تعمیر و نگهداری
 •  عدم نوسان هنگام باز شدن شیرهای ساختمان
 •  کنترل دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ که باعث کاهش جریان راه اندازی به کمتر از ۱۰ درصد جریان نامی می شود و از پدیده کاویتاسیون و ضربه قوچی جلوگیری می کند
 •  صرفه جویی در مصرف آب و امکان کنترل دبی و هد پمپ
 •  برابر بودن مقدار آب پمپاژ شده با میزان مصرف
 • قابلیت نصب بر روی انواع پمپ ها بدون نیاز به فضای زیاد
 •  محافظت از پمپ در برابر قطع جریان آب و برق
 •  کاهش صدای پمپ