20- معصومه خادم

پیامی برای کره ی زمین به عنوان یک دوستار و همیار محیط زیست 

 

ای کره ی زمین! مثل ما آدم ها نباش؛ توهمچنان ببخش، دریا دل بمان و کینه هایت را روی یخ های استوا بنویس...بلاخره روزی ما آدم ها خواهیم شد و قدردان سخاوتت و بخشش هایت را جبران خواهیم کرد. 

کاری انجام ندهیم که نتوان آن را جبران کرد.

Type & Press Enter
Type & Press Enter