3- مبینا قامتی

فرزند عزیزم ؛

میخواهم بدانی زندگی در زمان کنونی کمی سخت به نظر میرسد ، اما من میگویم زندگی هنوز هم زیباست و مردم باور دارند که باید از زندگی لذت برد . چرا که به این دنیا آمده اند تا سیاره ی زمین را از آن خود بدانند ؛ تنها از آن خود ! تو در آینده ای نزدیک به دنیا خواهی آمد پس بگذار تو را با اطرافیانت آشنا کنم . سارا میگوید چه حال خوبی داشته باشد چه غمگین باشد ، تنها آواز خواندن زیر دوش و حمامی طولانی او را سرحال تر میکند . باید بگویم من هم با او موافقم ! صدای دوش آن هم طولانی ... حامد هم آدم جالبی ست ؛ او دوست دارد در زمستان هوای خانه گرم باشد و بعد پنجره را باز کند تا سوز سرما به او هوای تازه بدهد . البته حامد تنها انسانی نیست که از این کار لذت میبرد ! میترا اما کمی بیش از اندازه تمیزی را دوست دارد . دلش میخواهد هر روز خودش حیاط خانه را بشوید ، آن هم فقط با آب ! و به همین خاطر حیاط او همیشه خیس است . اگر از من بپرسی میگویم خانه ی پدرام زیباترین خانه ای ست که تا به حال دیده ام ! خانه ای بزرگ و همیشه پر از چراغ های روشن . آنقدر روشن است که انگار هرشب در آن خانه مهمانی برپاست . پیش از به دنیا آمدنت باید بدانی هرکس به طریقی حال خود را خوب میکند ، من هم رفتن به طبیعت را انتخاب میکنم . تصورش را کن ، جنگلی سرسبز با آتشی بزرگ که برپا میکنی . با این حال به نظرم اشکال ندارد اگر برای آن از شاخه های درخت استفاده کنم . اگر فقط من اینکار را کنم ضرری به طبیعت نمیرسد . وقتی به به دنیا آمدی حتما نوشیدنی خوردن را کنار دریا امتحان کن و بعد در بطری نامه ای بنویس و آن را در دریا بینداز . شاید کسی آن را پیدا کرد . اشکال ندارد اگر کمی دریا آلوده شود ، در عوض برای تو هیجان دارد!

  

میدانی ، زندگی کوتاه تر از آن است که از هرچه خداوند به ما بخشیده است استفاده نکنیم . من تو را دوست دارم ، اما شاید نتوانم آنقدر خودخواه نباشم که برای تو و نسل تو نیز انرژی های زمین را نگه دارم . چه کسی اهمیت میدهد وقتی مصرف زیاد آنها سود بیشتری دارد ، وقتی هدر دادنشان لذت بخش است و وقتی ما خود را موظف به تمام کردن تمام سوخت فسیلی میدانیم ! فرزند عزیزم ؛ من تو را دوست دارم اما شاید خودم را بیشتر دوست دارم ، چرا که میخواهم بعد از من رد پایی روی زمین به جای بماند و شاید این رد پا آلوده کردن زمین و تنه های کوتاه درختان قطع شده باشد ! اما به هرحال آیندگان میتوانند مرا یاد کنند ... فرزندم ؛ من تورا خیلی دوست دارم اما بگذار زمین را خالی از هر نفعی به تو تحویل دهم . امید دارم که تو میتوانی آن را برای خود بهبود ببخشی ...

Type & Press Enter
Type & Press Enter